Акроними на главен изпълнителен директор

Главен изпълнителен директор

CEO е съкращението за Главен изпълнителен директор.

Най-високопоставеният изпълнителен директор в компания, чиито отговорности включват насочване на визията на компанията, вземане на критични организационни решения, управление на цялостните операции и ресурси на компанията и отговорност за цялостното финансово представяне на компанията.