CDP Акроними

CDP

CDP е съкращението за Платформа за клиентски данни.

Централна, постоянна, унифицирана база данни за клиенти, която е достъпна за други системи. Данните се изтеглят от множество източници, почистват се и се комбинират, за да се създаде един клиентски профил (известен също като 360-градусов изглед). След това тези данни могат да бъдат използвани за целите на маркетинговата автоматизация или от специалисти по обслужване на клиенти и продажби, за да се разбере по-добре и да се отговори на нуждите на клиентите. Данните могат също да бъдат интегрирани с маркетингови системи за по-добро сегментиране и насочване към клиенти въз основа на тяхното поведение.