CCE Акроними

CCE

CCE е съкращението за Разговорно клиентско изживяване.

Разговорното обслужване на клиенти и клиентското изживяване са методи за подпомагане на клиентите, които се фокусират върху изграждането на дългосрочни взаимоотношения, а не върху разрешаването на поредица от проблеми.

Източник: Кустомер