CASS Акроними

CASS

CASS е съкращението за Система за поддържане на точността на кодиране.

Система, използвана от Пощенската служба на Съединените щати (USPS) за оценка на точността на софтуера, който коригира и съвпада с уличните адреси.