CAGR Акроними

CAGR

CAGR е съкращението за Смесен годишен темп на растеж.

Средният годишен темп на растеж на приходите между две дадени години, като се приеме, че растежът се извършва с експоненциално усложнен темп.

Източник: Gartner