CAC акроними

CAC

CAC е съкращението за Разходи за придобиване на клиент.

Цената за спечелване на клиент да закупи продукт или услуга. Като важна икономическа единица разходите за придобиване на клиенти често са свързани със стойността на клиента през целия живот. С CAC всяка компания може да прецени колко харчи за придобиване на всеки клиент.