BX акроними

BX

BX е съкращението за Бизнес опит.

Една еволюция на CX, BX е по-холистичен подход, който позволява на организациите да станат обсебени от клиентите и възобнови растежа. Докато CX беше ограничен до главния маркетинг директор (ООП) или на главния оперативен директор (COO) правомощия, BX е в заседателната зала като главен изпълнителен директор (Главен изпълнителен директор) приоритет, защото се свързва с всеки аспект от дейността на компанията. Всъщност 77% от изпълнителните директори казват, че тяхната компания ще промени фундаментално начина, по който се ангажира и взаимодейства с клиентите си.

Източник: Accenture