BIMI Акроними

BIMI

BIMI е акроним за Индикатори на марката за идентификация на съобщението.

Спецификация, позволяваща показване на лога на марки до удостоверени имейли, за да се избегне представянето на марка чрез имейл.