BDR Акроними

BDR

BDR е съкращението за Представител за бизнес развитие.

Специализирана роля за продажби на високо ниво, която отговаря за развитието на нови бизнес отношения, партньори и възможности.