BDBP Акроними

BDBP

BDBP е съкращението за Решение за покупка на марката Persona.

Списъкът с причините, които биха накарали определен сегмент от вашата целева аудитория да купи нещо от вас, както и причините, които определено биха им казали да не го правят.