B2B2C Acronyms

B2B2C

B2B2C е акронимът за Бизнес към бизнес към потребител.

Модел за електронна търговия, който комбинира B2B и B2C за цялостна транзакция за продукт или услуга. Един бизнес разработва продукт, решение или услуга и ги предоставя на крайните потребители на другия бизнес.