B2B акроними

B2B

B2B е акронимът за Бизнес към бизнес.

B2B описва задачата за маркетинг или продажба на друг бизнес. Много магазини и услуги за търговия на дребно обслужват други бизнеси и повечето B2B транзакции се случват зад кулисите, преди продуктът да достигне до потребителите.