Акроними на AWS

AWS

AWS е съкращението за Amazon Web Services.

Уеб услугите на Amazon разполагат с над 175 услуги за широк спектър от технологии, индустрии и случаи на употреба, предлагащи подход за плащане при ценообразуване.