ASIN Акроними

ASIN

ASIN е съкращението за Стандартен идентификационен номер на Amazon.

Уникален идентификатор от 10 букви и/или цифри за продукт, присвоен от Amazon.com за идентификация на продукта в техния сайт за електронна търговия. За книгите ASIN е ISBN.