Акроними на ASA

ASA

ASA е акроним за Средна скорост на отговор.

Ключов показател за ефективност на обслужването на клиенти, който измерва колко време е чакал клиент, преди да може да говори с представител за обслужване на клиенти.