ARR Акроними

ARR

ARR е съкращението за Годишни периодични приходи.

Използва се в повечето предприятия, които произвеждат годишни годишни договори. ARR = 12 X MRR