Акроними на API

API

API е акронимът за Application Programming Interface.

Средство за различни системи да изискват, предават и консумират данни една от друга. Точно както браузърът прави HTTP заявка и връща HTML, API-тата се изискват с HTTP заявка и обикновено връщат XML или JSON.