AOOH Акроними

AOOH

AOOH е съкращението за Аудио извън дома.

Рекламата Audio Out-of-Home™ е динамично излъчвани, аудио реклами при поискване и подбрани плейлисти, които могат да бъдат насочени и възпроизвеждани на всяка комбинация от места в определено време.

Източник: Вибеномика