ANA Акроними

ANA

ANA е съкращението за Асоциацията на националните рекламодатели.

ANA е най-старата и най-голямата търговска асоциация в рекламната индустрия на Съединените щати. Първоначално известна като Асоциация на националните мениджъри по реклама, тя е създадена за насърчаване на отношенията на сътрудничество между регионални и национални рекламни индустрии, производители и търговци, както и рекламодатели и агенции.

Източник: ANA