AM Акроними

AM

AM е съкращението за Account Manager.

AM е лице за продажби или обслужване на клиенти, отговорно за управлението на голям клиентски акаунт или голяма група акаунти.