Акроними на AIDA

AIDA

AIDA е съкращението за Внимание, интерес, желание, действие.

Това е метод за мотивация, предназначен да мотивира хората да купуват, като привличат тяхното внимание, интерес, желание за продукта и след това ги вдъхновяват да предприемат действия. AIDA е ефективен подход към рекламата за студени обаждания и директен отговор.