AI Акроними

AI

AI е съкращението за Изкуствен интелект.

Широкообхватен клон на компютърните науки, занимаващ се с изграждането на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешка интелигентност. Напредъкът в машинното обучение и дълбокото обучение създава промяна в парадигмата в почти всеки сектор на технологичната индустрия.