AE Акроними

AE

AE е съкращението за Главен счетоводител.

Това е член на екипа по продажбите, който сключва сделки с квалифицирани възможности за продажби. Те по принцип са членът на екипа на акаунта, определен като водещ продавач за този акаунт.