ACoS акроними

ACoS

ACoS е съкращението за Рекламни разходи за продажба.

Показател, използван за измерване на ефективността на кампания за спонсорирани продукти на Amazon. ACoS показва съотношението на разходите за реклама към целевите продажби и се изчислява по следната формула: ACoS = рекламни разходи ÷ продажби.