ABM Акроними

УД

ABM е съкращението за Базиран на акаунт маркетинг.

Известен също като маркетинг на ключови акаунти, ABM е стратегически подход, при който организацията координира продажбите и маркетинговата комуникация и насочва рекламата към предварително определени перспективи или клиентски акаунти.