ABC Акроними

ABC

ABC е съкращението за Винаги се затваряйте.

Това е първото от акронимите за продажби, които трябва да научите като млад търговски представител! Това е почти начинът, по който работи. За да бъдете ефективен продавач означава, че ще трябва да се справите с ABC.