4P Акроними

4P

4P е съкращението за Продукт, цена, място, промоция.

4P моделът на маркетинг обхваща продукта или услугата, които продавате, колко таксувате и стойността им, къде трябва да го популяризирате и как ще го популяризирате.