3PL акроними

3PL

3PL е съкращението за Логистика на трети страни.

Използване от страна на компания на бизнеси на трети страни за възлагане на елементи от нейното управление на веригата за доставки, дистрибуция, складиране, изпълнение и свързани услуги за отчитане.