3P Акроними

3P

3P е съкращението за Трета страна.

Данни, придобити, обикновено чрез покупка, от компания, която обобщава данни от множество източници и която обикновено обединява, дедуплира и потвърждава информацията. Страхотен пример за това е ZoomInfo в B2B пространството. Zoominfo е идеален за отдели за продажби и маркетинг, за да обогатят своите данни от първа страна и да ги използват за подобряване на насочването.