2P Акроними

2P

2P е съкращението за Втора страна.

Данни, получени от партньор, който е събрал тази информация директно. Пример може да бъде, че спонсорирате конференция в индустрията и като част от това спонсорство имате достъп до данни за присъстващите, които се събират от компанията, която е разпространила или продала билетите за събитието.