2FA Акроними

2FA

2FA е съкращението за Две-Factor Authentication.

Допълнителен слой на защита, използван за гарантиране на сигурността на онлайн акаунти освен потребителско име и парола. Потребителят въвежда паролата и след това се изисква да влезе във второто ниво на удостоверяване, като понякога отговаря с код, изпратен чрез текстово съобщение, имейл или чрез приложение за удостоверяване.