1P Акроними

1P

1P е съкращението за Първо парти.

Данни, събрани директно от една компания от взаимодействията с нейната марка от посетители, потенциални клиенти и клиенти. Данните от първа страна са собственост на марката и се използват за продажби и маркетингови усилия за насочване към инициативи за придобиване, надпродажба и задържане.