OP Акроними

OP

OP е съкращението за Нулева партия.

Данните, които клиент умишлено и проактивно споделя с марка, могат да включват данни от центъра за предпочитания, намерения за покупка, личен контекст и как лицето иска марката да я разпознае.

Източник: Стефани Лиу, Форестър