Разказване на истории срещу корпоративна реч

Преди много години бях сертифициран в процес на наемане, наречен целеви подбор. Един от ключовете за процеса на интервю с нов кандидат е задаването на отворени въпроси, които изискват от кандидата да разкаже история. Причината беше, че беше много по-лесно да накарате хората да разкрият честния си отговор, когато ги помолите да опишат цялата история, вместо да им зададете въпрос да или не. Ето пример: