Съвместен маркетинг с електронни таблици на Google

Тази вечер се консултирах с местната търговска камара, за да обсъдя подновяването на членството. Камарата е фантастична организация, но е чудесен пример за услуга, при която подновяванията са сърцето на организацията. Сигурен съм, че Камарата вероятно губи пари за хора, които се присъединяват през първата година. След тази година обаче тяхната рентабилност се увеличава - и стойността за члена на Камарата никога не намалява. Тази вечер говорих