14 метрики, върху които да се фокусираме с кампании за дигитален маркетинг

Когато разгледах тази инфографика за първи път, бях малко скептичен, че липсват толкова много показатели ... но авторът беше категоричен, че те са фокусирани върху дигитални маркетингови кампании, а не върху цялостна стратегия. Има и други показатели, които наблюдаваме като цяло, като брой ключови думи за класиране и среден ранг, социални дялове и дял на гласа ... но кампанията обикновено има краен старт и спиране, така че не всеки показател е приложим

Маркетингови думи от Mashable

Хората в Mashable са събрали тази инфографика в рамките на 30 дни от маркетинговите думи. Като човек, който не може да понася маркетинг, винаги оценявам, когато разгледаме добре маркетинговата BS. Ще бъда честен обаче и ще призная, че мисля, че тази инфографика може да е пълна с нея. Термини като пъргав маркетинг, инфографика и геймификация не са маркетингови думи, те са действителни термини, които всеки маркетолог трябва да разбере напълно. И най-големият ми