Имейл: Soft Bounce и Hard Bounce Code Търсене и дефиниции

Отскачането на имейл е когато имейл не се приема от пощенския сървър на бизнес или доставчик на интернет услуги за конкретен имейл адрес и се връща код, че съобщението е отхвърлено. Отскоците се определят като меки или твърди. Меките отскоци обикновено са временни и в основата си представляват код, за да се каже на подателя, че може да желае да продължи да опитва. Твърдите отскоци обикновено са постоянни и са кодирани, за да се каже