Отчет за проследяване на данни 2012

Кога потребителите са готови да споделят своите данни? Колко данни? Ако вече не го осъзнавате, Европа обикновено води пътя по въпросите на данните и поверителността. Техните закони са много по-строги и те са много по-критични към методологиите за събиране на данни. Северна Америка има тенденция да изостава доста и ние имаме много по-голяма нагласа - често събираме твърде много и правим твърде малко с нея. Желание на потребителите да споделят информация

Технология: Лесна цел, не винаги решение

Днешната бизнес среда е трудна и непримирима. И става все повече. Поне половината от мечтателните компании, възхвалявани в класическата книга на Джим Колинс „Изградени до последно“, са се провалили в представянето и репутацията си през десетилетието, откакто е публикувана за първи път. Един от допринасящите фактори, които наблюдавах, е, че малко от трудните проблеми, с които се сблъскваме днес, са едноизмерни - това, което изглежда технологичен проблем, рядко е, че