Кратка история на рекламата в социалните медии

Въпреки че много пуристи от социалните медии рекламират силата и обхвата на органичния маркетинг в социалните медии, все още е мрежа, в която е трудно да се открие без промоция. Рекламата в социалните медии е пазар, който не е съществувал само преди десетилетие, но се очаква да генерира 11 млрд. Долара приходи до 2017 г. Това е повече от само 6.1 млрд. Долара през 2013 г. Социалните реклами предлагат възможност за изграждане на информираност, целенасочена на географски , демографски и