Experian: Платформа за многоканален маркетинг

Многоканалната маркетингова платформа на Experian Marketing Services дава възможност на брандовете да управляват и изпълняват всички взаимодействия с клиенти в рамките на една система в реално време - премахвайки необходимостта от множество различни платформи и отделни доставчици на канали. Платформата позволява на марките лесно да интегрират прозренията на клиентите от всеки източник на данни, за да създадат по-интелигентни и ефективни взаимодействия с клиенти в имейл, мобилни, социални, уеб, печатни и дисплейни реклами. Experian Cross-Channel Marketing Platform предлага: Интегриране на данни - придобийте истинско