Предизвикателството на маркетинговите силози и как да ги разбием

Teradata, в сътрудничество с Forbes Insights, пуснаха ново проучване, което има за цел да изследва предизвикателствата и решенията за разбиване на маркетинговите силози. Проучването включва пет водещи ООП както на B2B, така и на B2C компании, за да споделят различните си среди, перспективи, предизвикателства и решения. Бялата книга обсъжда предизвикателствата на маркетинговите силози, включително всеки със собствена визия за марката, разграничен клиентски опит, несъответстващи съобщения, стимулиращ краткосрочните продажби в сравнение с дългосрочните стратегии на марката, лошо