Прегърнете ненавистниците си? Може би това е любовта на вашите любовници!

Заключителният доклад на Джей Баер беше един от най-добрите, които съм виждал в маркетинговия свят на социалните медии. Джей обсъди предстоящата си книга „Прегърни твоите ненавистници“. Неговата презентация беше фантастична и подхвърли невероятно проучване на Том Уебстър и неговия екип за това как инвестициите в бързо и стратегическо разрешаване на жалби биха разширили вашия бизнес. Презентацията говори за някои фантастични примери на компании, отговарящи на жалби и как това е добре за бизнеса. Аз съм скептик. Всъщност,