Инфографика и видео: Проучване на онлайн поведението при търсене

iAcquire проведе проучване от три части за това как хората се държат онлайн - създавайки инфографики за поведение при търсене, мобилно поведение и поведение в социалните медии. Пълните резултати могат да бъдат наблюдавани в това инфографично видео: iAcquire си партнира с SurveyMonkey Audience за проучване, което ни дава практическа представа за моделите на търсене. С мобилните устройства, които се превръщат в опора в живота на хората, iAcquire иска да събере някаква представа за това как хората използват техните устройства, за да извършват ежедневните си търсения. За