Микромоменти и пътувания на клиентите

Индустрията за онлайн маркетинг продължава да постига напредък в предоставянето на технология, която дава възможност на търговците както да прогнозират, така и да предоставят пътни карти, които да помогнат на потребителите и бизнеса да се обърнат. До този момент обаче направихме някои предположения. Общата тема на персоналите и фуниите за продажба е много по-пореста и гъвкава, отколкото някога сме си представяли. Cisco направи проучване, че средният закупен продукт има над 800 отделни пътувания на клиенти, които водят до него. Мисля за