Adverity: Свържете, управлявайте и анализирайте своите маркетингови данни

Един проект, по който продължавам да работя за един от моите клиенти, е да създавам маркетингови табла, които предоставят реални данни, за да взема решения. Ако това звучи лесно, наистина не е така. Не е лесно. Всяка платформа за търсене, социална мрежа, електронна търговия и анализ има свои собствени средства за проследяване на данни - от логиката на ангажираността до завръщащите се или настоящите потребители. Не само това, но повечето платформи не играят добре с изтласкване или изтегляне на данни към