Ключови показатели за събитията, които всеки изпълнителен директор трябва да проследява

Опитен маркетолог разбира предимствата, които идват от събитията. По-конкретно, в B2B пространството събитията генерират повече потенциални клиенти, отколкото други маркетингови инициативи. За съжаление, повечето възможни клиенти не се превръщат в продажби, оставяйки предизвикателство пред търговците да разкрият допълнителни KPI, за да докажат стойността на инвестирането в бъдещи събития. Вместо да се фокусират изцяло върху потенциални клиенти, търговците трябва да вземат предвид показателите, които обясняват как събитието е било получено от потенциални клиенти, настоящи клиенти, анализатори и