Видео: Какво е марка?

Американската маркетингова асоциация (AMA) определя марката като име, термин, дизайн, символ или всяка друга характеристика, която идентифицира стоката или услугата на един продавач като различна от тази на другите продавачи. Трудно е да се намерят по-прости въпроси: Кой си ти? Защо съществува вашата компания? Какво ви отличава от конкуренцията? И все пак, това са едни от най-трудните въпроси, на които може да отговори бизнесът. С основателна причина също. Те стачкуват

Old Marketer срещу New Marketer. Ти кой си

Докато четях някои изследвания на сайта на Алтериан, се натъкнах на тази прекрасна диаграма на страницата им за ангажираност с клиенти. Диаграмата ефективно показва как се е променил маркетингът. Преглеждайки тази диаграма, трябва да стане ясно дали вашият маркетинг се е развил или не. Еволюирали ли сте като маркетинг? Има ли вашата компания? Днес прекарах време с 3 различни перспективи и често срещаните причини, поради които те не са се развили, бяха страх, ресурси и опит.