Видео: Какво е марка?

Американската маркетингова асоциация (AMA) определя марката като име, термин, дизайн, символ или всяка друга характеристика, която идентифицира стоката или услугата на един продавач като различна от тази на другите продавачи. Трудно е да се намерят по-прости въпроси: Кой си ти? Защо съществува вашата компания? Какво ви отличава от конкуренцията? И все пак, това са едни от най-трудните въпроси, на които може да отговори бизнесът. С основателна причина също. Те стачкуват