Блиц: Тестване на производителността и натоварване от облака

Трудно е да се излезе с аналогия за натоварването на уеб сървър, така че ето. Представете си, че сте уеб сървър и посетителите ви са консерви с домати. Ако имате една или две кутии храна, можете да ги носите доста лесно. Натрупайте няколкостотин в ръцете си и никоя от храната не може да стигне там, където трябва. Сега, ако можете по някакъв начин да намалите размера на всяка консерва,