Силата на данните: Как водещите организации използват данните като конкурентно предимство

Данните са настоящият и бъдещият източник на конкурентно предимство. Борха Гонсалес дел Регуерал – заместник-декан, Училището по човешки науки и технологии към Университета IE Бизнес лидерите напълно разбират важността на данните като основен актив за техния бизнес растеж. Въпреки че мнозина са осъзнали значението му, повечето от тях все още се мъчат да разберат как може да се използва за постигане на подобрени бизнес резултати, като например превръщане на повече потенциални клиенти в клиенти, подобряване на репутацията на марката или

Дедупликация: Най-добри практики за избягване или коригиране на дублиращи се клиентски данни

Дублираните данни не само намаляват точността на бизнес прозренията, но също така компрометират качеството на вашето клиентско изживяване. Въпреки че последствията от дублиращите се данни са изправени пред всички - ИТ мениджъри, бизнес потребители, анализатори на данни - това има най-лошо влияние върху маркетинговите операции на компанията. Тъй като маркетолозите представляват предлаганите от компанията продукти и услуги в бранша, лошите данни могат бързо да попречат на репутацията на вашата марка и да доведат до негативни клиенти